Brodnica

  • miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 w Brodnicy, ul. Kolejowa 62
  • główny instruktor prowadzący: Marta Kaczmarczyk
  • kontakt: info@witoldgromowski.com tel. 608326823
  • nr rachunku bankowego 98 1240 5338 1111 0010 7005 5477
  • dane do wpłat: TAEKWON Marzena Gromowska . Burkat 141  13-200 Działdowo
  • tytuł wpłaty: Imię i nazwisko trenującego, Nidzica, miesiąc i rok.

Godziny zajęć:

  • grupa młodsza- od 5 do 9 lat

Środa, godz.       16:30 – 17:15
Piątek, godz.      16:30 – 17:15

  • grupa starsza – od 10 lat

Środa , godz.        17:15 – 18:30
Piątek, godz.        17:15 – 18:30