Brodnica

  • miejsce: Sala gimnastyczna I Liceum Ogólnokształczącego ul. Lidzbarska 14
  • główny instruktor prowadzący: Marta Kaczmarczyk 3 dan

Godziny zajęć:

  • grupa młodsza  – od 4* do 10 lat

wtorek, godz. 18:00 – 18:50

  • grupa starsza  – 11+

wtorek, godz. 18:50 – 20:00