Nidzica

  • miejsce: Sala gimnastyczna Liceum Ogólnokształcącego, ul. Jagiełły 1.
  • główny instruktor prowadzący: Witold Gromowski 7.Dan
  • kontakt: info@witoldgromowski.com tel. 608326823
  • nr rachunku bankowego 11 1240 5338 1111 0010 7005 4715
  • dane do wpłat:TAEKWONDO Witold Gromowski . Burkat 141  13-200 Działdowo
  • tytuł wpłaty: Imię i nazwisko trenującego, Nidzica, miesiąc i rok.

Godziny zajęć:

  • grupa młodsza- od 4 do 9 lat

Środa, godz.       17:00 – 18:00
Piątek, godz.      17:00 – 18:00

  • grupa starsza – od 10 lat

Środa , godz.        18:00 – 19:15
Piątek, godz.        18:00 – 19:15