Nidzica

  • miejsce: Sala gimnastyczna Liceum Ogólnokształcącego, ul. Jagiełły 1.
  • główny instruktor prowadzący: Witold Gromowski 7.Dan
  • kontakt: info@witoldgromowski.com tel. 608326823
  • nr rachunku bankowego 98 1240 5338 1111 0010 7005 5477
  • dane do wpłat:TAEKWON Marzena Gromowska ul.Kolejowa 18/15 13-200 Działdowo
  • tytuł wpłaty: Imię i nazwisko trenującego, Nidzica, miesiąc i rok.

Godziny zajęć:

  • grupa młodsza- od 4 do 8 lat

Środa, godz. 17:30 – 18:30
Piątek, godz. 17:30 – 18:30

  • grupa starsza – od 9 lat

Środa, godz. 18:30 – 19:55
Piątek, godz. 18:30 – 19:55