Nidzica

  • miejsce: Sala gimnastyczna Liceum Ogólnokształcącego, ul. Jagiełły 1.
  • główny instruktor prowadzący: Witold Gromowski 8.Dan
  • drugi instruktor .Marta Kaczmarczyk 3 dan

Godziny zajęć:

  • grupa  przedszkolna – od 4 do 7 lat

Środa, godz.       17:00 – 18:00
Piątek, godz.      17:00 – 18:00

  • grupa  wczesnoszkolna i szkolna  – od 8  do 13 lat 

Środa , godz.        18:00 – 19:15
Piątek, godz.        18:00 – 19:15

grupa młodzieży i dorosłych od 14 lat

Środa , godz.        19:15 – 20:30
Piątek, godz.        19 :15 – 20:30