Nidzica

  • miejsce: Sala gimnastyczna Liceum Ogólnokształcącego, ul. Jagiełły 1.
  • główny instruktor prowadzący: Witold Gromowski 7.Dan
  • kontakt: info@witoldgromowski.com tel. 608326823
  • nr rachunku bankowego 98 1240 5338 1111 0010 7005 5477
  • dane do wpłat:TAEKWON Marzena Gromowska ul.Kolejowa 18/15 13-200 Działdowo
  • tytuł wpłaty: Imię i nazwisko trenującego, Nidzica, miesiąc i rok.

Godziny zajęć:

 

  • grupa młodsza- od 4 do 8 lat

czwartek, godz. 18:00 – 19:00
sobota, godz. 10:00 – 11:00

  • grupa starsza – od 9 lat

czwartek, godz. 19:00 – 20:15
sobota, godz. 11:00 – 12:15