Teoria mocy – Him Ui Wolli

1. Siła reakcji – Bandong Ryok
2. Koncentracja – Jip Joong
3. Równowaga – Kyun Hyung
4. Kontrola oddechu – Hohup Jojul
5. Masa – Zilyang
6. Szybkość – Sokdo

Przeciętny człowiek wykorzystuje średnio zaledwie 10-20% swojego potencjału. Techniki Taekwon-do zostały opracowane z myślą o 100% wykorzystaniu potencjału ludzkiego ciała.

Każdy człowiek bez względu na swoją wielkość czy masę, wiek czy też płeć może wykorzystać swoje ciało w pełni, wykonując techniki z bardzo dużą siłą. Oczywiście każdy trening podnosi poziom sprawności fizycznej, jednak nie wystarczy do tego, aby osiągnąć nadzwyczajną siłę.
Systematyczne trenowanie Taekwon-do pomaga osiągnąć wysoki poziom siły reakcji, koncentracji, równowagi, kontroli oddechy i szybkości, czyli czynników warunkujących wysoki stopień fizycznej siły.

Siła reakcji – Bandong Ryok
Zgodnie z teorią Newtona, na każdą działającą siłę działa siła odwrotna, siła reakcji. W Taekwon-do tłumaczy się to tak, iż na siłę uderzenia składają się siła akcji i siła reakcji. Wiedza ta wykorzystywana jest w dwojaki sposób:
siła atakującego zawsze sumuje się z siłą broniącego, co wyzwala dużą moc uderzenia,
wykonując uderzenia, np.: ap joomuk jirugi jedną ręką zwiększamy siłę uderzenia poprzez jednoczesne cofnięcie drugiej ręki w stronę przeciwną (na biodro).

Koncentracja – Jip Joong
Rozłożenie uderzenia na małej powierzchni powoduje koncentrację siły zwiększając efekt uderzenia. Uderzenia w Taekwon-do często wykonywane są kantem dłoni lub końcówkami palców. Bardzo ważnym jest, aby nie skupiać siły na początku ruchu lecz zwiększać ją stopniowo do momentu kontaktu z celem.
Innymi słowy: im krótszy czas koncentracji siły uderzenia, tym większy efekt. Każda technika Taekwon-do powinna angażować całe ciało. Ruch powinny rozpoczynać największe i zarazem najwolniejsze mięśnie obręczy biodrowej, a kończyć najmniejsze, ale najszybsze mięśnie znajdujące się w kończynach. Należy pamiętać o nieodzownym elemencie każdego mocnego, szybkiego i skutecznego uderzenia, czyli o skupieniu umysłowym na ułamku sekundy, w którym wyrzucamy z siebie ogromną ilość energii.

Równowaga – Kyun Hyung
Odgrywa zasadniczą rolę w wielu sportach. W Taekwon-do przykłada się do niej szczególną uwagę.
Ciało będące w równowadze czyli dobrze wyważone pomaga wyprowadzić efektywniejsze uderzenie. Pozycje powinny być stabilne i odpowiednio elastyczne, zarówno podczas ataku jak i obrony. Zachowanie pełnej równowagi można osiągnąć tylko wtedy, gdy środek ciężkości ciała pada dokładnie: pomiędzy obiema stopami, przy pozycjach gdzie ciężar rozłożony jest równomiernie na obie nogi oraz na środkową linię ciała w pozycjach gdzie ciężar spoczywa tylko na jednej nodze.

Kontrola oddechu – Hohup Jojul
Nieustanna kontrola oddechu jest nie tylko warunkiem osiągnięcia wytrzymałości czy szybkości. Pozwala również na przyjęcie uderzenia oraz wytworzenie siły do zadania ciosu. Zawsze musi to być połączone z krótkim, ale dynamicznym wydechem powietrza poprzez silne napięcie mięśni przepony. Odpowiednia kontrola oddechu pozwala zaopatrzyć organizm w niezbędną ilość tlenu potrzebną do sprawnego funkcjonowania.

Masa – Zilyang
Nauczenie się i odpowiednie wykorzystanie możliwości ludzkiego ciała pozwala zwiększyć masę uderzenia czy kopnięcia. Skręcając biodra w czasie kopnięcia oraz obniżając środek ciężkości (tzw. fala) w momencie wykonywania techniki powoduje się, że masa uderzeniowa jest większa niż wynikałoby to tylko z wagi człowieka.

Szybkość – Sokdo
Szybkość stanowi najważniejszy element siły, co jest perfekcyjnie wykorzystane w Taekwon-do. Siła uderzenia wzrasta dzięi wykorzystaniu masy, lecz przy jednoczesnym użyciu większej szybkości możemy ją jeszcze zwiększyć!. Dlatego też, występowanie fali we wszystkich technikach Taekwon-do jest niezbędne do osiągnięcia większej masy oraz szybkości co z kolei przetwarza się bezpośrednio na siłę wykonywanych technik.

By pełni móc wykorzystać potencjał Taekwon-do, należy pamiętać o wszystkich elementach teorii mocy. Muszą one występować równocześnie, aby kontrolując swoje ciało, produkować silne techniki.