Relacja uczeń – Instruktor – Sajeji Do

Wywodzi się z z tradycyjnych, zakorzenionych głęboko we współczesnej Korei nauk Konfucjusza, uważanego tam za wzór posłuszeństwa oraz lojalności.
Dzięki tradycji konfucjańskiej Koreańczycy nauczeni są głębokiego poczucia szacunku wobec swoich nauczycieli. Stare koreańskie powiedzenie mówi: „Ojciec i matka są rodzicami, którzy mnie wychowują podczas gdy nauczyciel jest rodzicem, który mnie kształci“.
Dlatego właśnie od adepta wymaga się okazywania swojemu nauczycielowi – trenerowi tak dużego szacunku, jaki ma do rodziców. Z kolei nauczyciel jest zobowiązany do nauczania adepta sztuki „dobrego życia”, tzn. tego, by dziecko stało się osobą o charakterze zgodnym z życzeniami rodziców, ale i żyjącą zgodnie z zasadami społecznymi. Odpowiedzialność nauczania studenta jest najważniejszym zadaniem nauczyciela/mistrza i polega na wykształceniu w nim mocnych zasad moralnych oraz siły i sprawności fizycznej.
Bardzo ważną zasadą w tej relacji jest zasada szacunku do swojego mistrza. Niezależnie od relacji prywatnych ze swoim mistrzem, należy mu się głęboki i szczery szacunek zarówno w czasie treningu jak i poza nim.