Dzieci wczesnoszkolne

Dzieci wczesnoszkolne, czyli od ukończonego siódmego, aż do dziewiątego roku życia.

Jest to grupa przejściowa pomiędzy przedszkolną “akademią ruchu”, a grupą szkolną. Trening podzielony jest mniej więcej po połowie na zabawę i naukę zasad oraz technik Taekwon-do. Obciążenia fizyczne są większe niż w grupie przedszkolnej. Ponadto adepci poznają fundamentalne zasady Taekwon-do, tj.Taekwondo Gromowski zajęcia sportowe dla dzieci Toruń

  • grzeczność, uprzejmość (Ye Ui),
  • rzetelność, uczciwość (Yom Chi),
  • wytrwałość (In Nae),
  • samokontrolę, opanowanie (Guk Gi),
  • nieugiętego ducha, odwagę (Baekjul Boolgool).

Podczas treningu dzieci podnoszą znacznie swoją sprawność psychofizyczną dzięki wypełnianiu różnorakich wielowymiarowych zadań treningowych.