Stopnie cup/dan

Stopnie cup/dan w Taekwondo

 

Cup Jedo
W Taekwon-do tradycyjnym wyróżnia się stopnie uczniowskie, tzw. “CUP” oraz mistrzowskie, tzw. “DAN”. Stopniom CUP przypisany jest konkretny kolor i symbolika związana z rozwojem umiejętności adepta, jego drogą w Taekwon-do. Pomiędzy pasami kolorowymi występują pasy z belkami, są one stopniami przejściowymi. Adept posiada umiejętności wyższe od noszonego aktualnie pasa, ale nie jest jeszcze gotowy do egzaminu na pas w kolejnym kolorze. W czasie egzaminu obowiązują umiejętności i wiedza na stopień zdawany oraz wcześniejsze.
Stopnie Taekwondo Gromowski

Biały pas – Hyin Ti.
Symboliką stopnia i koloru pasa jest niewinność, początek drogi, mała wiedza w Taekwon-do.

Żółty pas – Noran Ti.
Symboliką stopnia i koloru pasa jest ziemia, w którą sadzi się ziarenko jako początek wzrostu rośliny. Wiedza adepta ugruntowuje się niczym roślina zapuszczająca korzenie.

Zielony pas – Churok Ti.
Symboliką stopnia i koloru pasa jest szybki wzrost rośliny (wypuszczanie liści) tak, jak szybko rosną umiejętności adepta.

Niebieski pas – Purun Ti.
Symboliką pasa i koloru jest niebo, do którego dąży wzrastająca roślina. Umiejętności adepta są już bardzo wysokie, a techniki przez niego wykonywane coraz trudniejsze.

Czerwony pas – Balgan Ti.
Symboliką stopnia i koloru pasa jest ogień – niebezpieczeństwo. Adept posiada już bardzo duży zasób technik, jego pas jest znakiem ostrzegawczym dla potencjalnego przeciwnika.

Czarny pas – Gamjong Ti.

Stopnie mistrzowskie DAN są podzielone na trzy grupy główne i jedną grupę nadrzędną:

– 1. – 3.Dan, tzw. BOOSABUM – asystent instruktora,
– 4. – 6.Dan, tzw. SABUM – instruktor,
– 7. – 8.Dan, tzw. SAHYUN – mistrz,
– 9.Dan, tzw. SASUNG – wielki mistrz.

Na stopnie od 1. do 6. Dan przystępuje się do egzaminów, natomiast stopnie 7. – 9. Dan są nadawane instruktorom w sposób honorowy za działalność treningową, promocyjną i wychowawczą.

Stopnie mistrzowskie charakteryzują się kolorem czarnym, który symbolizuje odwrotność do pasa białego. Zatem dojrzałość, bardzo dużą wiedzę o Taekwon-do, brak strachu przed „ciemnością”, złem świata.

Wyróżnia się stopnie mistrzowskie młodzieżowe gdzie pas posiada białą belkę.